Tietosuojalausunto

Varmistamme, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisesti, voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja yksityisyyttäsi kunnioittaen. Tältä sivulta saat tarkempaa tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden päivittää myös tätä tietosuojaselostetta.

Valmistettu 13.1.2023, viimeksi päivitetty 13.1.2023.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Ohjain:  Mana Digital Oy (3265169-2)
Yhteystiedot:  Donat Viktorov (donat@manadigital.fi)

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteestamme, ota meihin yhteyttä.

2. Henkilötietojen käsittely

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi aina laillisesti, oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi. Keräämme ja käsittelemme sinua koskevia tietoja vain, jos meillä on siihen laillinen peruste. 

Keräämme ja käytämme tietojasi vain, jos:

  • olet antanut meille luvan käyttää tietoja tiettyyn tarkoitukseen;
  • on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuoli olet, tai tiettyjen toimenpiteiden suorittamiseksi pyynnöstäsi ennen sopimuksen tekemistä
  • se toteuttaa oikeutettua etua (jota tietosuojaetusi eivät syrjäytä), kuten väärinkäytösten tutkiminen, tilasto- ja tutkimustyö tai laillisten oikeuksienmme tai etujemme suojaaminen;
  • on välttämätöntä noudattaa lakisääteisiä velvoitteita

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme tietoja henkilöiltä, ​​yrityksiltä tai heidän edustajilta itseltään. Tarvittavat tiedot voidaan kerätä myös viranomaisen ylläpitämästä rekisteristä, kuten kaupparekisteristä.

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja mihin tarkoitukseen?

Toiminnan suorittamiseen liittyvät tiedot

Käsittelemme toiminnan ja asiakassuhteiden hoitamisen kannalta olennaisia ​​ja tarpeellisia tietoja. Tämä sisältää tiedot asiakkaasta, yhteistyöstä, toimeksiannosta ja sopimussuhteista sekä toiminnan ja palveluiden tuotantoa, johtamista ja kehittämistä koskevat tiedot, kuten asiakaspalveluun tai asiakasviestintään tarvittavat tiedot.

Käsittelemme asiakkaiden, sidosryhmien ja kumppaneiden tietoja sekä tietoja, joita tarvitsemme mahdollisten koulutusten, tapahtumien tai projektien toteuttamiseen. Käsiteltäviä tietoja voivat olla myös yhteyshenkilöiden tai mahdollisten kumppaneiden, asiakkaiden tai sidosryhmien tiedot sekä näiden työntekijöiden tai muiden edustajien tiedot. Käsittelemme henkilötietoja myös osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi.

Käsitellyt tiedot liittyvät edellä mainittujen osapuolten tai heidän edustajiensa yhteystietoihin, tunnistetietoihin tai niihin liittyviin taustatietoihin. Tietoa voidaan kerätä myös yhteistoiminnasta sen muodosta riippuen. Tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, asema, organisaatio, laskutustiedot, yhteystiedot, tilaustiedot, tunnistetiedot tai muut toimeksiantojen tai sopimusten käsittelyyn liittyvät tiedot.

Markkinointi ja asiakasviestintä

Käsittelemme asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja myynti- ja markkinointitarkoituksiin sekä toiminnastamme tiedottamiseen ja viestimiseen. Tietoja voidaan käsitellä esimerkiksi uutiskirjeiden, kutsujen, mielipide- tai markkinatutkimusten lähettämiseen, asiakaspalautteeseen tai muiden kyselyjen tekemiseen ja lähettämiseen. Kerättyjä tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, yhteystiedot tai muut tunnistetiedot.

Verkkosivuston tiedot ja käyttäjien seuranta

Käsittelemme evästeitä ja verkkosivujen kävijätietoja liiketoiminnan kehittämiseksi ja sivuston toimivuuden varmistamiseksi. Kerättyjä tietoja voivat olla esimerkiksi vieraillut sivut, käynnin kesto ja se, mihin käyttäjä on saapunut sivuille.

Muita tietoja

Käsittelemme työnhakijoista ja työntekijöistä tietoja rekrytointipäätösten ja työnantajavelvoitteisiin liittyvien tehtävien käsittelyä varten. Käsiteltäviä tietoja voivat olla tiedot, jotka rekisteröity on vapaaehtoisesti antanut esimerkiksi yhteydenottopyynnön tai muun viestintäkanavan kautta. Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden tuotantoon, ylläpitoon tai laadunvarmistukseen sekä liiketoiminnan suunnittelun ja kehittämisen mahdollistamiseen.

3. Kuinka käsittelemme ja tallennamme tietojasi?

Käsittelemme evästeitä ja verkkosivujen kävijätietoja liiketoiminnan kehittämiseksi ja sivuston toimivuuden varmistamiseksi. Kerättyjä tietoja voivat olla esimerkiksi vieraillut sivut, käynnin kesto ja se, mihin käyttäjä on saapunut sivuille.

Huolehdimme tietojen tallentamisesta ja käsittelystä ja suojaamme tietoturvaa palomuureilla, salasanoilla ja erilaisilla yleisesti hyväksytyillä teknisillä menetelmillä. Manuaalisesti huolletut materiaalit säilytetään lukituissa tiloissa, joihin asiattomien pääsy on estetty. Tietojen tallennus ja käsittely tapahtuu turvallisesti tunnettujen palveluntarjoajien kautta. Tietoja suojataan tiukasti rajoitetuin käyttöoikeuksin ja niitä käsitellään vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Kaikki henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Emme periaatteessa luovuta tai siirrä tietoja kolmansille osapuolille, ellei siihen ole erikseen annettu suostumusta. Poikkeuksena voi olla lainsäädäntöön liittyvä velvoite tai viranomainen, jonka laillisuus tutkitaan aina tapauskohtaisesti. Poikkeuksena voi olla myös tietojen siirto, joka perustuu sopimussuhteeseen palveluntuottajan tai alihankkijoiden kanssa, jotka voivat käsitellä tietoja palvelun suorittamiseksi. Näissä tapauksissa henkilötietojen asianmukainen ja laillinen käsittely varmistetaan sopimuksilla ja tarvittaessa salassapitosopimuksilla.

Henkilötietoja voidaan käyttää profilointiin, jos siihen on kohdassa 2 mainittu laillinen peruste. Emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon. Emme myöskään siirrä tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

4. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja saada niistä kopiot, ellei meillä ole laillista syytä kieltäytyä luovuttamasta näitä tietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, miten ja mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi.

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien tietojen oikaisua, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia. Voit vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista lain perusteella, jos tietojen säilyttäminen ei perustu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Sinulla on myös aina oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käyttöön, jos niiden käyttö perustui suostumukseen. Peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta aikaisempaan tietojenkäsittelyyn tai sen lainmukaisuuteen. Jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus saada nämä tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointia ja käsittelyä. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojasi käsiteltäessä suoramarkkinointia tai kun käsittely tapahtuu oikeutetun edun perusteella. Tilanne on tässä tilanteessa tunnistettava vastalausevaatimukseen, jota voimme kieltäytyä noudattamasta vain lain perusteella.

Sinulla on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos sinusta tuntuu, että emme ole noudattaneet tietosuojamääräyksiä.

fi